Intensivt polisarbete efter skjutningen på Vallby

Efter måndagens skjutning på Vallby i Västerås fortsätter polisens arbete i flera delar.

Efter måndagens skjutning utomhus i närheten av Vallby Centrum var flera polisresurser på plats, däribland specialistkompetenser i form av helikopter och hundpatrull, för att säkra spår, hålla förhör och försöka gripa den eller de som utfört skjutningen. Flera personer i närområdet kontrollerades men i nuläget är ingen person frihetsberövad eller misstänkt.

Polisens åtgärder under måndagskvällen och natten ligger till grund för den förundersökning om försök till mord som nu pågår.

– Spår som säkrades följs upp och det kommer hållas fler förhör under dagen. Parallellt med utredningen pågår ett trygghetsskapande arbete genom bland annat högre polisiär närvaro på Vallby i Västerås, säger Lars Jansson, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Västerås.

Den skottskadade personen är en tonårspojke som är 16 år. Enligt uppgifter till polisen var hans skador allvarliga men läget stabilt när han vårdades på sjukhus efter skjutningen.  

Vid tiden för skjutningen befann sig flera andra personer i närheten och vilken risk de blev utsatta för är idag inte kartlagt men kommer utredas vidare.

– Skjutningar i offentliga miljöer är farliga och så även i det här fallet, men generellt sett är det mycket låg risk för tredje part att drabbas av grovt och dödligt våld. Polisen arbetar varje dag med att förebygga och förhindra grova våldsbrott. Det arbetet sker på bred front med underrättelser, spaning, tillslag, ingripande och utredningsarbete.

En viktig del i utredningen är att klarlägga vad som ligger bakom skjutningen.

– Det mesta tyder på att det finns ett motiv och att skjutningen inte har skett av en ren slump, men polisen behöver mer tid för att utreda vad som föranlett brottet.

Förundersökningen leds av Polismyndigheten.

Polisen ser inga kopplingar mellan måndagens grova rån och skjutningen på Vallby.

Tips och iakttagelser lämnas till polisen via telefon 114 14 eller Tipsa polisen (polisen.se).