Kamerabevakning med UAS i Helsingborg

  • Bild som visar karta på område som övervakas
    Bild: Polisen
  • Bild på karta över område som ska övervakas
    Bild: Polisen
1/2

Polisen kommer att kamerabevaka delar av Helsingborg med UAS (drönare) i samband med fotbollsmatchen mellan HIF och DIF måndagen den 11 juli.

Bevakningen kommer att pågå mellan kl. 14.00 och kl. 23.00 och området för kamerabevakningen framgår av bilden. Kamerabevakningen bedrivs i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte som ett komplement till övrigt polisiärt arbetet som sker i samband med tillställningens genomförande.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  •  Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.