Kamerabevakning med UAS på Summer Meet – andra drönare förbjuds i området

Kartbild flygförbud.

Kartbild flygförbud. Flygförbudet innanför den rundade linjen är kopplat till Västerås flygplats. Mer information om vad som gäller kring det finns på vasterasairport.se. Bild: Polisen

Som en del i det brottsförebyggande arbetet under Summer Meet 2022 kommer Polismyndigheten att kamerabevaka området kring Lögarängen.

Kamerabevakningen sker genom flygning med UAS (drönare) i området kring Lögarängen mellan klockan 17:00 och 01:00 torsdag 7/7, fredag 8/7 och lördag 9/7. Bevakning kommer endast att ske av allmänna ytor.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder i området.

Vidare har Transportstyrelsen beslutat om tillfälligt restriktionsområde över delar av Västerås:

Transportstyrelsen beslutar om upprättande av tillfälligt restriktionsområde över delar av Västerås i enlighet med Polismyndighetens ansökan med anledning av Summer Meet som äger rum i Västerås kommun.

Flygning inom området medges ej med drönare, skärmflyg och modellflyg. All annan luftfart berörs ej av restriktionen.

Undantagna från restriktionen är drönare från Polismyndigheten.

Område VÄSTERÅS
593419N 0163154E - 593435N 0162936E - 593638N 0162831E -593747N 0163529E - 593715N 0163650E - 593520N 0163558E - 593614N 0163352E - 593538N 0163138E.

Tid
2022-07-07 kl. 10:00 till  2022-07-10 kl. 03:00 UTC

Läs mer: Drönare (polisen.se)

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter.