Kamerabevakning och risk för trafikstörningar i samband med fotbollsmatch 3 juli

Söndagen den 3 juli spelas en fotbollsmatch på Tele2 Arena i Stockholm med avspark klockan 15.00. Det finns risk för trafikstörningar i samband med fotbollsmatchen. Polisen har också beslutat om tillfällig bevakning med UAS.

Många personer kommer samtidigt att ta sig till arenan vilket innebär risk för trafikstörningar och trängsel i kollektivtrafiken. Polisen i Stockholm kommer att ha personal för att underlätta framkomligheten, förebygga ordningsstörningar och ingripa mot brott. Polisen kommer även att stötta arrangören i dess ansvar vid arenan och under arrangemanget. Polisen arbetar tillsammans med arrangören för att värna om en positiv stämning och gemensamt skapa goda förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang utan våld och ordningsstörningar.

Vid insatsen den 3 juli kommer polisen att använda UAS (Unmanned Aircraft System, system för obemannade flygfarkoster) i brottsförebyggande syfte på flera platser i Stockholm. Kamerabevakning med UAS sker för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. Ett annat syfte är att på ett effektivt sätt kunna lösa störningar i trafiken.

Se nedanstående kartor för övervakade områden. Särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i kamerabevakningslagen och gäller den 3 juli 2022 klockan 10:00-23:59.

Karta över övervakningsområde.

Karta över övervakningsområde Södermalm.

Karta över övervakningsområde.

Karta över övervakningsområde Johanneshov.