Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Lustgasförsäljare bötfälldes i centrala Stockholm

Ett antal lustgasförsäljare i centrala Stockholm har rapporterats för brott mot ordningslagen och bötfällts.

I samband med polisens trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete kopplat till Stockholms nöjesliv har ett antal säljare bötfällts med stöd av de lokala ordningsföreskrifterna och med koppling till ordningslagen. 

Saknade tillstånd

Försäljarna sålde lustgas till krogbesökare vid Stureplansområdet, de bedrev med andra ord tillfällig försäljning på en offentlig plats där det krävs tillstånd för att sälja.

Lustgas, eller dikväveoxidN2O, används inte bara som bedövningsmedel vid förlossningar. Det används också som berusningsmedel sedan ett antal år tillbaks.

Stor problematik

–Vi kan konstatera att det finns en stor problematik kring lustgasförsäljningen på offentliga platser i samband med att nattklubbsverksamheten är igång på helgerna i Stockholms innerstad, säger Ola Åkesson, kommunpolis på Norrmalm.

–Det är i nuläget inte olagligt att varken inneha eller att bruka lustgasen men det finns fysiska risker med användningen. Risken ökar för att råka ut för olyckor eller utsättas för brott, säger Ola Åkesson.

Kopplas till annan brottslighet

Lustgasförsäljningen kopplas ofta samman med annan brottslighet som till exempel narkotikabrottslighet, sexualbrott eller stöldbrott.  Den bidrar också till en sämre miljö med stor nedskräpning som följd på Stockholms gator och torg.

Lustgas är inte narkotikaklassat i Sverige, men det är viktigt att känna till riskerna med att använda det i berusningssyfte. Lustgasen andas in och ger ett rus till användaren. Lustgasen säljs ofta genom uppblåsta ballonger, genom antingen mindre eller större gasbehållare.

Frågor

För frågor kontakta Ola Åkersson, kommunpolis, på 070-8601095

Fakta

Giftinformationscentralen om skador kopplat till lustgasanvändning

  • Lustgas kan leda till akut syrebrist som är allvarligt (mycket ovanligt), det normala är att personen svimmar och sedan andas in syre och återfår medvetandet.
  • Det finns en del noterade ärenden med fallolyckor efter användande av lustgas.
  • Koncentrerad lustgas kan vara mycket kall vilket kan ge köldskador i näsan, på läpparna, på stämbanden och i de övre luftvägarna.
  • Långvarig, upprepad användning av lustgas kan ge skador på nervsystemet och ryggmärgen genom att den mängd B12-vitaminman har i kroppen avaktiveras. Detta i sin tur leda till nervskador: domningar, förlust av känsel, muskelsvaghet samt ovanliga psykoser och demens.

Källa: www.giftinformation.se