Man och kvinna döms till fängelse och utvisning för grovt koppleri

En man och en kvinna har dömts till fängelse för grovt koppleri. Påföljden blir fängelse i 3 år och 4 månader respektive 3 år och 6 månader, utvisning och betalningsskyldighet till staten på 1,2 miljoner kronor.

Det handlar om ett grovt koppleriärende där brotten begåtts från och med december 2020 till och med maj 2021, där två personer misstänktes och åtalades för brotten. Mannen greps i samband med polisens tillslag i maj 2021. Han dömdes av Stockholms tingsrätt i mars 2022 för grovt koppleri till fängelse i 2 år och 8 månader. I Svea hovrätt skärptes domen i maj 2022 till 3 år och 4 månader i fängelse.  Kvinnan anhölls i sin frånvaro och greps vid en gränskontroll mellan Rumänien och Moldavien, och utlämnades från Rumänien till Sverige i mars 2022. Hon dömdes av Stockholms tingsrätt i juli 2022 för grovt koppleri till fängelse i 3 år och 6 månader.  

Utredningen har gjorts av människohandelssektionen på regionala utredningsenheten i polisregion Stockholm.
– Vår utredning var omfattande med många pusselbitar. Människohandel och koppleri är ofta komplexa brott. Vi är nöjda med att åtalen ledde till fällande domar för grovt koppleri, säger gruppchef Peter Ohlsson.

Nytt modus

Det modus som användes var nytt för polisen då det knappt skedde några personliga kontakter mellan de båda dömda personerna och de kvinnor som befann sig i prostitution. Kontakten skedde mestadels via olika chattar. Överlämningen av pengar från kvinnorna till kopplarna skedde genom en förvaringsbox på Stockholms centralstation. Både tingsrätt och hovrätt har konstaterat att verksamheten omfattat minst 21 kvinnor i prostitution som kom från Östeuropa, företrädesvis Ukraina.

De båda misstänkta ska båda två även utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit före år 2032. De båda döms också att betala 1,2 miljoner kronor till staten. Åklagare var kammaråklagare Lars Ågren på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet på Åklagarmyndigheten.

Läs mer om polisens arbete:
Människohandel https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/manniskohandel/

Sexualbrott och koppleri https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/sexualbrott/