NFC byter namn på ett ackrediterat standardförfarande

Förändringen påverkar inte hur undersökningarna utförs eller hur resultaten redovisas.

Det ackrediterade standardförfarandet 882 (standardförfarande för träffrapportering), har ersatts av det ackrediterade standardförfarandet 1865 (standardförfarande för dna-registerärenden). Förändringen är enbart administrativ och innebär ingen skillnad i hur undersökningarna utförs eller redovisas.

Metoder och standardförfaranden forensiska undersökningar