NFC tar bort ackrediteringen för några metoder

Undersökningarna det gäller kommer fortsätta att utföras på ett kvalitetssäkrat sätt men utlåtandena kommer att sakna Swedac:s ackrediteringsmärke.

NFC har valt att inte längre ha metoderna 713 och 716 ackrediterade. Detta innebär att de utlåtanden som grundar sig på nämnda metoder inte kommer att ha Swedac:s ackrediteringsmärke, men metoderna kommer fortfarande att användas på ett kvalitetssäkrat sätt utanför ackrediteringens omfattning.

Metoderna som det gäller är följande:

  • 713, Metodbeskrivning för analys med tunnskiktskromatografi
  • 716 Metodbeskrivning för påvisande av blyförekomst (foliepressmetoden, FMP)

Metoder och standardförfaranden forensiska undersökningar