Nu är det klart var det nya polishuset i Värnamo ska byggas

Johan Borg, tillförordnad lokalpolisområdeschef, är nöjd med placeringen av det nya polishuset i Värnamo.

Johan Borg, tillförordnad lokalpolisområdeschef, är nöjd med placeringen av det nya polishuset i Värnamo. Bild: Polisen

Det nya polishuset byggs utmed Malmövägen vid södra infarten till Värnamo. Kommunen som äger marken är nu överens med polisen om den aktuella platsen och kommer att skriva en avsiktsförklaring.

- Den här placeringen är strategiskt bra för polisen, säger Johan Borg, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Värnamo. Eftersom vi verkar i fyra kommuner är det viktigt att vi har nära till det större vägnätet och samtidigt närhet till Värnamos centrala delar. Läget är bra både ur säkerhetssynpunkt och med tanke på den verksamhet som kommer att bedrivas i huset.

Värnamo kommun och polisen kommer att skriva en avsiktsförklaring om platsen och därefter påbörjas arbetet med att planera hela området.

- Planeringsarbetet tar tid, vilket innebär att det kommer att dröja några år innan polishuset är klart. Då ska det innehålla lokaler för såväl lokalpolisområdets medarbetare och specifika utredningsgrupper samt arrestverksamhet och utrymme för polishundar, avslutar Johan Borg.