Polisbåt i arbetet mot brott på vatten och öar

Polisen i Västmanland använder sig av en polisbåt för att lättare förebygga och ingripa mot brott på vatten och öar.

Polisbåten och dess bemanning har i olika former funnits i Västmanland sedan 1960-talet. Idag utgår polisbåten ifrån Västerås och är bemannad oregelbundet från maj till september, för att i första hand förebygga och ingripa mot brott på vatten och öar. I dagsläget sker arbetet i en begränsad form men inriktningen är att användningen av polisbåten ska öka.

På sjön ingriper polisen bland annat mot sjöfylleri, stölder och vårdslöshet i sjötrafik.

– Ett växande problem de senaste åren är vattenskotrar som kör vårdslöst och störande. För att arbeta mot problembilden har polisen från den 1 juli 2021 möjlighet att ge ordningsböter på plats för störande och onödig vattenskoterkörning. Under sommaren kommer polisbåten i Västmanland mer specifikt användas i arbetet mot den typen av brott, säger Mattias Olander som är en av poliserna som bemannar polisbåten i Västmanland.

En annan del i polisens arbete på sjön är att hjälpa personer som befaras vara i sjönöd, där samverkan med Kustbevakningen, Räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet är en viktig del för att hantera uppgiften.

Ökad aktivitet på vatten och öar leder till fler brott

I värme och semestertider förväntar sig polisen en ökad aktivitet på sjöar och öar vilket leder till fler brott på dessa platser. I början på sommaren har polisen till exempel genomfört sjötrafiknykterhetskontroller som har resulterat i att flera båtförare blivit misstänkta för sjöfylleri.  

Tips från medborgare är till stor hjälp för att polisen ska kunna avbryta planerad eller pågående brottslighet på sjöar och öar. Informationen gör att arbetet med polisbåten kan riktas mer effektivt. Vid pågående brott och vid fara för liv, hälsa och egendom ring 112. Övriga ärenden som tips eller anmälan, ring 114 14 eller använd polisens webbplats (polisen.se).