Polisen Anders Wiberg får EU-toppjobb i Irak

Anders Wiberg.

Anders Wiberg har fått jobbet som "Head of mission" för EU:s krishanteringsinsats i Irak. Bild: Polisen

Mot hösten byter Anders Wiberg sin arbetsplats från Malmö till Bagdad, han har fått det unika jobbet som ny chef för EU:s krishanteringsinsats i Irak (EUAM). Det är första gången på 10 år som en svensk får en liknande befattning.

Anders har jobbat som polis sedan 1991, han tycker att det är ett fantastiskt yrke, men nu tar han tjänstledigt. För att kunna ta sig an uppdraget i Irak behöver han nämligen vara kontrakterad direkt av EU-kommissionen.

– Det är oerhört spännande och inspirerande, jag är taggad. Det här är inget uppdrag man tackar nej till, får man det så tar man det, säger Anders.

European Union Advisory Mission (EUAM) i Irak är en freds- och säkerhetsfrämjande insats som EU har etablerat sedan 2017. Syftet är att stötta irakiska myndigheters utveckling mot demokratisk och transparant myndighetsutövning. Genom att skapa lugn på så kallade ”hot spots” hoppas man även kunna bidra till ett säkrare EU.

Vad hoppas du kunna göra för skillnad?

– Ensam är man inte stark utan det är tillsammans med alla andra som vi når målen. Jag hoppas kunna bidra till detta och att reformeringen ska gå framåt för ett välmående och säkert Irak och EU.

Hela missionen utgörs av drygt 80 personer från olika EU-länder plus ett tjugotal personer från Irak. Utöver Anders kommer tre andra svenskar vara på plats.

Insatsen bygger på att medlemsländer lånar ut medarbetare, exempelvis från polisen eller andra rättsvårdande myndigheter.

Svensk polis har endast haft en så hög chefstjänst inom EU:s krishanteringsinsatser vid två tidigare tillfällen, senast för cirka 10 år sedan.