Polisen förberedd på intensiv helg

Ridande polis får en blomma av man i öppen bil.

Polisen i Skaraborg förbereder sig för en av sommarens mest intensiva helger. Törebodafestivalen och Power Big Meet väntas locka tusentals besökare. Polisens arbete inriktas på trygga arrangemang, att förebygga brott och minska ordningsstörningar.

Det är mycket som händer i Skaraborg i juli månad. Ett av de större arrangemangen för polisen att hantera är Törebodafestivalen som pågår 7 till 9 juli. Samtidigt pågår Power Big Meet i Lidköping med bland annat utställning och cruising under tre kvällar som lockar mängder av bilar och besökare till stadskärnan. 

Med två så stora evenemang leds arbetet inom ramen för en särskild händelse med utsedd kommenderingschef och stab. 

Samverkan med arrangörerna

Polisens planering inför kommande helg startade redan tidigt i våras med samtal och samverkan med kommuner och arrangörer. Fokus för insatserna under helgen är att förebygga brott och minska ordningsstörningar.

– Vi har seriösa arrangörer som tar ett stort ansvar i arbetet. Tillsammans med dem är vår förhoppning är att det ska bli säkra, trygga och trevliga arrangemang för både deltagare och besökare, säger Fredrik Malm, kommenderingschef och till vardags chef för Polisområde Skaraborg. 

Förväntade trafikstörningar

Polisens kommer att arbeta med fokus på förbyggande och synlig polisnärvaro för att minska risken för brott eller allvarliga ordningsstörningar, bland annat genom nykterhets- och fordonskontroller och patruller till fots. 

Torsdag, fredag och lördag kväll arrangeras tillståndsgiven cruising i centrala Lidköping mellan klockan 18.00 och 01.00. Det kommer också att bli en finbils-cruising den 8 juli med start klockan 16.45. Att cruisingen är tillståndsgiven innebär att framkomligheten blir begränsad för övrig trafik i centrala Lidköping då det är arrangören som avgör vilka som släpps på i slingan.

– Besökarna får räkna med en del trafikstörningar dessa kvällar men för att cruisingen ska flyta så smidigt som möjligt kommer arrangören att placera ut särskilda cruisingvärdar utmed slingan. 

– Ett bra tips för dig som bor i Lidköping och ska ut och titta på cruisingen är att om möjligt lämna bilen hemma, säger Fredrik Malm. 

Tidiga ingripanden

I de centrala delarna av Lidköping är det enligt lokal ordningsföreskrift förbjudet att dricka alkohol på vissa platser. Poliserna har möjlighet att direktförverka alkohol och bötfälla personer som dricker alkohol på allmän plats i centrum.

– Främst vill vi förebygga vålds- och skadegörelsebrott. Vi kommer att arbeta offensivt och kommunikativt för att skapa så stor trygghet som möjligt. Det gör vi till exempel genom att förverka alkohol och ingripa mot alltför berusade personer tidigt eftersom vi vet att de är överrepresenterade som brottsoffer och gärningsmän, säger Fredrik Malm. 

Under helgen har polisen i Skaraborg fått resursförstärkning från övriga regionen. 

– Att hantera två så stora evenemang samtidigt i ett polisområde innebär utmaningar resursmässigt. Nu leder vi arbetet i en särskild händelse för att vi ska kunna bli mer flexibla kring resursen och mellan insatserna i Lidköping och Töreboda. Vi får också hjälp av poliser från hela region Väst för att den ordinarie ingripandeverksamheten inte ska påverkas utan fortgå som vanligt, säger Fredrik Malm.