Restriktionsområde för flygning och ankringsförbud

Kartbild med cirkel som anger förbjudet område för flygning med drönare

I samband med Storsjöyran är det förbjudet att flyga med drönare inom den gulmarkerade cirkeln. Det råder även ankrings- och förtöjningsförbud. Tiderna för dessa restriktioner finns i texten nedan.

Förbud mot att flyga drönare gäller 29-30 juli kl 16:00-02:00.

29-30 juli råder ankringsförbud och landstigningsförbud samt förtöjnings- och tillträdesförbud inom ett avstånd av 50 m in till festivalområdet. Det avser ett område från Östersunds båthamn förbi Badhusparken, vidare förbi Frösöbron och tivoliområdet norr om bron. På söndagen 31/7 gäller förbud mot ankring, förtöjning, landstigning och tillträde inom 10 meter från Badhusparken.