Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Tre personer döms till fängelse efter upploppet i Skäggetorp under påskdagen

Bild från polisens kroppskamera.

Bild: Polisen

I den första domen efter upploppen under påsken i Skäggetorp i Linköping meddelar Tingsrätten att de tre åtalade döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. De åtalade döms till fängelse i fyra år, tre år och sex månader respektive två och sex månader.

Den 17 april 2022 genomförde polisen flera insatser i samband med upplopp i området Skäggetorp i Linköping. Insatserna syftade till att upprätthålla ordning och säkerhet. Totalt har 25 poliser uppgett att de skadats i samband med händelsen.

Våldsamt kaos

I tingsrättsdomen beskrivs hur det utbröt ett våldsamt kaos med omfattande stenkastning mot polis från en mycket stor folksamling bestående av allt från barn till gamla personer och både kvinnor och män. Det avfyrades också fyrverkerier mot polis och kastades bangers. ”Många, och främst unga, personer ur folkmassan var maskerade för ansiktet i olika grad och i folksamlingen agerade ett mycket stort antal personer i förenat våld mot polispersonalen och polisiär egendom”, skriver tingsrätten i sin dom.

– Det här är brott som är helt oacceptabla och det har varit uppenbar fara för liv. Det var tydligt att våldet riktades mot polisen. Domen ger en signal om att samhället tar allvarligt på den här typen av brott och att konsekvenserna blir kännbara. Förhoppningsvis kan det ha en brottsförebyggande effekt, säger Christoffer Bohman, tillförordnad kommenderingschef i polisregion Öst.

Fler åtal väntas

Förundersökning pågår mot fler misstänkta personer i samband med upploppen under påsken i Linköping och Norrköping.
– Det här är den första domen som kommer i ett gediget utredningsarbete och det kommer att bli fler åtal kopplade till upploppen under skärtorsdagen och påskdagen i Skäggetorp och Navestad, säger Christoffer Bohman.

Sabotage mot blåljusverksamhet

Sabotage mot blåljusverksamhet är en brottsrubricering som trädde i kraft den 1 januari 2020. Det kan handla om att angripa eller på annat sätta störa polis, räddningstjänst eller ambulanspersonal för att försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Straffskalan för grovt sabotage mot blåljusverksamhet är fängelse mellan två år och livstid.