Uppdatering om utredningsläget gällande mordförsök i Västerås

Uppdatering om utredningsläget gällande två mordförsök utomhus i centrala Västerås för cirka två veckor sedan.

Den 21 juni greps en pojke i 16-årsåldern kort efter att han knivhuggit två personer utomhus i centrala Västerås. Pojken är häktad på sannolika skäl misstänkt för två fall av försök till mord. Misstankarna mot honom har inte försvagats sedan häktningen.

Sedan händelsen har det hållits ett 50-tal förhör och genomförts flera tekniska undersökningar. Stora delar av vad som framkommit genom dessa åtgärder kan inte kommuniceras utåt då det finns risk att det påverkar utredningen framåt.

Det som går att delge är att den misstänkte i förhör har erkänt att han knivhuggit de två målsägandena. Trots flera utredningsåtgärder går det idag inte att svara på vilket eller vilka motiv som finns bakom brotten. Motivbilden utreds fortsatt. 

Vidare i utredningen har det inte framkommit någon koppling mellan målsägandena och den misstänkte. Det finns heller inga tecken på att brotten motiverades av hat eller aggression mot en specifik folkgrupp med en viss trosbekännelse, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell läggning eller liknande. Uppgifterna i utredningen tyder istället på att målsägandena blev slumpmässigt utvalda vid gärningstillfället.

Målsägandena som vårdats för skador efter händelsen är inte längre kvar på sjukhus.

Polisen och åklagaren lämnar i nuläget ingen ytterligare information om ärendet.