Välkomna till region Stockholm – 125 nya poliser

Bild på axel med polisklaff.

Måndag den 18 juli börjar 125 poliser i Stockholms och Gotlands län av de 544 som i fredags den 15 juli tog sin polisexamen.

Totalt examinerades 544 nya poliser den 15 juli. Av dem ska 125 poliser börja jobba i region Stockholm.

– Som polis gör man skillnad för människor – vi finns där både i tragiska, livsomvälvande händelser och i människors vardagliga liv. De poliser som börjar nu är alla efterlängtade och behövs både i Stockholm och på Gotland, som på senare tid utvecklats till en av de mest försvarsstrategiska platserna i Europa, säger Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm och fortsätter:

– Det ankommer också på vår region att utveckla specialistförmågor som är väldigt eftertraktade i övriga landet, som till exempel den särskilda polistaktiken, SPT.

De nya poliserna ger ett ytterligare välkommet tillskott på fler poliser till region Stockholm, och de börjar nu jobba på olika lokalpolisområden i Stockholms län och på Gotland. De är en viktig del i den utökning av antalet anställda som pågår inom polisen.

Målet är drygt 38 000 polisanställda vid årsskiftet 2024/25, varav drygt 26 000 poliser. Förra året tillkom drygt 300 nya poliser till region Stockholm.

Nya poliser i Stockholms län

PO Gotland 4
PO Stockholm city 51
PO Stockholm nord 39
PO Stockholm syd 31
Totalt: 125 nya poliser