223 polisaspiranter till Stockholms län och Gotland

Den 7 juni börjar 223 polisaspiranter hos polisen i region Stockholm. Aspiranterna gör en sex månader lång praktik och fördelas på olika lokalpolisområden i Stockholms län och på Gotland.

- Varje ny aspirant är ett välkommet och nödvändigt tillskott till region Stockholm. Fler poliser i våra lokalpolisområden är en förutsättning för att vi, tillsammans med andra aktörer, ska kunna minska rekryteringen till de kriminella nätverken och bidra till ökad trygghet i hela regionen, säger regionpolischef Mats Löfving.    

Den 7 juni hälsas nu årets första 223 polisaspiranter välkomna till polisregion Stockholm. Av dem är 208 personer från ”vanliga” polisutbildningen och 15 personer har gått den Funktionsinriktade Polisutbildningen (FPU), alltså personer som är civilanställda på polisen och som gått ett snabbspår i utbildning på ett år.

Nu följer en praktikperiod för polisstudenter under 26 veckor och aspiranterna handleds av erfarna poliser i dagligt brottsbekämpande och brottsförebyggande polisarbete.

De nya poliserna är en viktig del i den utökning av antalet anställda som pågår inom polisen. Målet är drygt 38 000 polisanställda vid årsskiftet 2024/25, varav drygt 26 000 poliser.  

Vill du bli polis, eller känner du någon som du tycker skulle passa bra? Sök till polisutbildningen året om, se mer på om polisutbildningen och Bli polis på polisen.se.

Nationell nyhet: Idag välkomnas 785 nya aspiranter

Fakta | Polisaspiranter juni 2022

Aspiranterna tjänstgör i polisregion Stockholm enligt följande fördelning:

Polisområde Stockholm city

Lokalpolisområde Norrmalm 50 aspiranter
Lokalpolisområde Södermalm 32 aspiranter
TOTALT 82 aspiranter

Polisområde Stockholm nord

Lokalpolisområde Järfälla 10 aspiranter
Lokalpolisområde Norrtälje 4 aspiranter
Lokalpolisområde Järva 12 aspiranter
Lokalpolisområde Sollentuna 10 aspiranter
Lokalpolisområde Solna 9 aspiranter
Lokalpolisområde Södra Roslagen 5 aspiranter
Lokalpolisområde Vällingby 11 aspiranter
TOTALT 61 aspiranter

Polisområde Stockholm syd

Lokalpolisområde Botkyrka 7 aspiranter
Lokalpolisområde Farsta 7 aspiranter
Lokalpolisområde Globen 9 aspiranter
Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn 6 aspiranter
Lokalpolisområde Huddinge 6 aspiranter
Lokalpolisområde Nacka 11 aspiranter
Lokalpolisområde Skärholmen 8 aspiranter
Lokalpolisområde Södertälje 8 aspiranter
TOTALT 62 aspiranter

Polisområde Gotland

Lokalpolisområde Gotland 3 aspiranter
TOTALT 3 aspiranter

TOTALT alla polisområden: 208 aspiranter

Funktionsinriktad Polisutbildning (FPU)

Polisområde Stockholm city - 0 aspiranter

Polisområde Stockholm nord
Lokalpolisområde Järfälla 1 aspirant
Lokalpolisområde Sollentuna 1 aspirant
Lokalpolisområde Järva 2 aspiranter
Lokalpolisområde Solna 1 aspiranter
Lokalpolisområde Norrtälje 1 aspirant
Lokalpolisområde Södra Roslagen 1 aspirant

Polisområde Stockholm syd

Lokalpolisområde Skärholmen 1 aspirant
Lokalpolisområde Huddinge 1 aspirant
Lokalpolisområde Farsta 2 aspirant
Lokalpolisområde Nacka 1 aspirant
Lokalpolisområde Globen 2 aspirant

Polisområde Gotland

Lokalpolisområde Gotland 1 aspiranter

TOTALT 15 FPU-aspiranter