Advokater åtalas för förberedelse till mord och skyddande av brottsling

Två före detta advokater åtalas för allvarliga brott de begått under sin verksamma tid.

Den 30 juni 2021 uteslöts de två advokaterna ur Advokatsamfundet. I dag har de åtalats för brott som de misstänks ha begått under tiden de var advokater. En av dem är häktad.

Utredningen har bedrivits på regionala utredningsenheten av två pensionerade mycket erfarna grova brottsutredare. De har jobbat heltid under 18 månader med ärendet, biträdda av en analytiker och en finansiell utredare.

– Allmänhetens och rättskedjans förtroende för advokatkåren skadas allvarligt om advokater missbrukar enrumsprivilegiet och kommunicerar sekretessbelagd information på ett otillåtet sätt med krypterade Encrochat-telefoner, vilket vi påstår i vår utredning, säger Lars Bröms, gruppchef för de pensionerade så kallade ”Silvervargarna”.

Ärendet påvisar polisens svårigheter att nå framgång mot kriminella nätverk då det finns advokater som går de kriminella nätverkens ärenden.

En stor del av bevisningen ligger säkrad i Encrochat, krypterat material som säkrats av fransk polis.

Lars Bröms, gruppchef på regionala utredningsenheten, är tillgänglig för frågor på telefon 070-895 13 05.