Alltid nykter i trafiken!

Under vecka 24 genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus nykterhet. Låt bilen stå när du själv har druckit alkohol och tipsa polisen om någon i din närhet kör rattfull eller drogpåverkad!

Varje dag sker tusentals resor i Sverige med förare som är påverkade av alkohol eller droger. Enligt Trafikverket handlar det om minst 15 000 körningar per dag och i var 500:e bil du möter på vägen sitter en onykter förare.

– Att köra påverkad innebär att sätta sitt eget och sina medtrafikanters liv på spel! Uppmärksamheten avtar, koordinationen blir sämre och reaktionstiden längre. Låt bilen stå när du har druckit, vägra åka med någon som är påverkad och tipsa polisen, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Enligt Trafikverket har cirka 20 procent av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor, alkohol i kroppen. Vid singelolyckor är det cirka 35 procent.

– Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken. Med alkohol eller andra droger i kroppen ökar olycksrisken mellan 10-100 gånger, säger Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet vid Trafikverket.

SMADIT

Upptäcker polisen påverkade förare i trafiken så erbjuds de kontakt med vården. Detta är en del i metoden SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken), ett samarbete mellan olika myndigheter i syfte att erbjuda stöd till misstänkta rattfyllerister. Tanken är att personer med misstänkt beroende ska få ett samtal med vården inom 24 timmar.

–  Många som kör påverkade har kanske ett risk- eller missbruk utan att de reflekterat över det förrän det är försent. Förra året omkom 210 personer i trafiken, en fjärdedel av dessa personer hade kanske kunnat räddas om ingen hade kört påverkad, säger Ursula Edström.

Barn som far illa

Polisen har en anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen, om de misstänker att ett barn far illa. När polisen rapporterar en person som kör berusad och denna person bor ihop med egna eller andras barn, så skickas alltid en anmälan till socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (SoL) 14 kap1§.

– Tyvärr är det inte bara den missbrukande själv som påverkas av sitt beroende utan också personer i deras närhet. Det räcker med att man känner en oro för att det finns ett bakomliggande missbruk för att polisen ska göra en anmälan till socialtjänsten, förklarar Ursula Edström.

Tipsa polisen!

Ring 112 vid akuta tips. Du kan även ringa 114 14 för att lämna tips som inte är akuta, eller tipsa oss på polisen.se. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, färdvägar, tidpunkter med mera. Du kan vara anonym.

– Ditt tips kan vara avgörande och förhindra en trafikolycka. Tveka inte att höra av dig till polisen, avslutar Ursula Edström.