Beslut om kameraövervakning under festival på Gärdet

Bild på karta på var kamerabevakning kommer finnas på Gärdet.

Karta över det område som kameraövervakas.

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med UAS/drönare vid en festival i Stockholm under perioden 1 juli – 4 juli.

Mellan den 1 juli 2022 och den 3 juli 2022 genomförs en musikfestival på Gärdet i Stockholm. På festivalområdet förväntas 45 000 deltagare närvara. Förutom musikscener omfattar festivalområdet restaurangområden samt andra serveringsområden.

Polisen har beslutat att kamerabevaka festivalområdet och områden i direkt anslutning till festivalområdet med UAS.

Beslutet gäller under tidsperioden 1 juli 2022 klockan 12:00 till den 4 juli 2022 klockan 02:00.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.