Beslut om kameraövervakning under World RX of Sweden i Höljes

Karta över det område som kameraövervakas

Karta över det område som kameraövervakas. Kameraövervakning kommer att ske på motorbanan, depåområde, parkeringar, campingar samt vägar till och från området.

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med fasta kameror och UAS/drönare vid World RX of Sweden i Höljes under perioden 29 juni – 3 juli.

Kameraövervakning kommer att ske med UAS på motorbanan, depåområde, parkeringar, campingar samt vägar till och från området.
Fast kamerabevakning kommer att ske i anslutning till Medical Center mellan depå och banan.

Beslutet gäller från den 29 juni 2022 klockan 00:00 till den 3 juli 2022 klockan 23:59.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.