Beslut om möjlighet till kamerabevakning i Linköping

 • karta Ryd
  Området i Ryd som beslutet gäller.
 • karta innerstaden
  Området i innerstaden som beslutet gäller.
 • karta berga
  Området i Berga som beslutet gäller.
1/3

Polisen har beslutat att vid behov använda kamerabevakning med hjälp av fasta kameror och drönare, så kallad UAS, i stadsdelarna Berga, innerstaden och Ryd i Linköping.

Brottsutsatta platser kommer att kamerabevakas mer frekvent i Linköping. Beslutet som fattats gäller från och med den 18 maj 2022 och tills vidare.

Beslutet avser kamerabevakning av gator, parkeringsytor, gång- och cykelvägar och andra ytor utomhus dit allmänheten har fritt tillträde. Kamerabevakning kan också ske inomhus i köpcentrum.

Polisens fast monterade kameror kommer att vara aktiva dygnet runt. Kamerabevakning med hjälp av UAS kommer att ske i mer begränsad omfattning. Beslutet innebär en möjlighet för polisen att använda UAS när det bedöms att behov finns.

– Vi intensifierar nu kamerabevakningen i Linköping. Det bidrar till att vi kan förebygga och upptäcka brottslig verksamhet. Dessutom bidrar det till att vi kan utreda brott mer effektivt. Det är ett komplement till det arbete som vi redan bedriver i Linköping, säger Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef i Linköping.

Mediekontakt

Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef i Linköping
Tel: 010-56 673 01

Syfte med kamerabevakning

Polismyndigheten använder kamerabevakning för att:

 • förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet
 • avbryta pågående brott
 • underlätta utredning och lagföring av brott
 • upprätthålla allmän ordning och säkerhet
 • ge bättre förutsättningar för att på ett effektivt sätt leda och fördela polisiära resurser

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Den som hanterar UAS får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.