Dom i ärende där två poliser stått åtalade

Åtalet gällde falsk angivelse, olaga frihetsberövande, misshandel, hemfridsbrott och dataintrång. Tingsrätten dömer de två poliserna till vardera ett års fängelse.

De två poliserna åtalades, misstänkta för falsk angivelse, olaga frihetsberövande, misshandel, hemfridsbrott och dataintrång i samband med ett ärende i Landskrona i mars förra året. De döms nu av Lunds tingsrätt till vardera ett års fängelse.

-  Vi har full respekt för domstolens beslut och vi välkomnar att denna del i den juridiska prövningen nu är slut. Som medborgare ska du kunna lita på att polisen agerar på ett korrekt och rättssäkert sätt. När det finns misstankar om att det inte skett är det angeläget att gå till botten med vad som inträffat och att det utreds ordentligt av en oberoende instans. Händelser som denna skadar förtroendet för oss och det är viktigt att vi gör allt vi kan för att säkerställa att liknande händelser inte upprepas i framtiden, säger Patrik Isacsson, biträdande polisområdeschef i nordvästra Skåne.

Nu kommer ärendet att gå tillbaka till Polismyndighetens ansvarsnämnd som har att besluta om vilka konsekvenser som domen kommer att få för polisernas anställning.

Pressmeddelande från Lunds tingsrätt