Extern utvärderare stärker polisens förmåga på sikt

Utvärderingen efter de våldsamma upploppen under påsken med målet att stärka polisens förmåga har påbörjats. Förre MUST-chefen, Gunnar Karlson, har uppdraget att leda arbetet.

Syftet med utvärderingen är att stärka myndighetens förmåga på sikt. Grunden i arbetet är att utgå från vad som hände innan, under och efter upploppen och utifrån dessa perspektiv lägga fram konkreta utvecklingsförslag.

Det var den 25 april 2022 som rikspolischefen beslutade att ge chefen för Noa, Johan Olsson, i uppdrag att utvärdera polismyndighetens arbetsmetoder i samband med stora folksamlingar.

För att säkerställa att utvärderingen sker förutsättningslöst föll valet av ordförande, efter noggrant övervägande och med förankring hos arbetstagarorganisationerna, på tidigare chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Gunnar Karlson. Karlson har gedigen erfarenhet av så väl underrättelse som operativ verksamhet i sin roll som chef inom försvarsmakten samt chef för MUST. Han verkar numera som konsult.

– Direktivet är tydligt. Karlson är oförhindrad att utifrån syftet med sitt uppdrag ta upp sådana frågor och lägga fram de förslag han anser motiverade samt att behandla övriga frågor som kan komma att aktualiseras, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Som experter i utredningen ingår bland annat nationella skyddsombud, företrädare för arbetstagarorganisationerna, forskare och kollegor från andra länder.

– Inriktningen för utvärderingen är inte att titta på enskilda beslut, utan att se vilken förmåga som behövs för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, och att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla våra medarbetare, säger Johan Olsson.

De områden som ska utredas och analyseras är händelsernas dynamik, Polismyndighetens förberedelser, Polismyndighetens förmåga, genomförande och framtida operationsmiljö.

– Utvärderingen kommer att vara omfattande, och det är viktigt att vi säkerställer en ökad förmåga inom detta område i hela landet, säger Johan Olsson.

Uppdraget ska slutredovisas senast den sista december 2022.

LÄS MER: Uppdragsdirektiv för utvärdering av Polismyndighetens arbete med folksamlingar