Fler behöver välja nationellt id-kort för att kunna resa i sommar

Väntetiderna för att boka tid hos Polismyndigheten för att ansöka om en resehandling minskar. Från att tidigare i år har varit upp i 28 veckor i genomsnitt är väntetiderna nu nere på elva veckor. Men det finns stora regionala skillnader.

–  Arbetet med att minska väntetiderna och se till att fler som behöver det får en resehandling fortsätter. En viktig del är nyrekryteringar och i avvaktan på att de nyanställda är på plats en omställning av befintlig personal för att kunna utöka öppettiderna och även erbjuda tider på lördagar och söndagar på några platser i landet, säger Per Engström, kommenderingschef för den särskilda händelsen pass.

En veckas leveranstid för nationellt id-kort

Leveranstiderna på pass är fortsatt långa och kommer troligen att ligga kvar på cirka 35 till 40 kalenderdagar under hela sommaren. Det är inte heller uteslutet att de ökar ytterligare. Däremot är leveranstiderna för  på nationellt ID-kort fortsatt 4 till 5 kalenderdagar. Ett grundläggande råd är att inte boka en resa om man inte har en resehandling,

– Det släpps nya tider hela tiden så det är av vikt att vara inne och titta efter tider regelbundet om man vill resa i närtid. Vi rekommenderar alla som ska resa inom EU och som har bråttom att ansöka om ett nationellt id-kort istället för ett pass. För nationella id-kort är leveranstiden en vecka i jämförelse med i nuläget cirka sex veckor för ett pass, säger Per Engström.

Preliminära leveransdatum för pass på polisen.se

I dagsläget ringer många människor som har frågor om pass till polisen på 11414 vilket ger långa köer. Ett arbete pågår dels med att öka kapaciteten på 11414, dels för att tydligare på polisen.se redogöra för hur leveranstiderna på pass ser ut och vilka preliminära leveranstider som finns. På polisen.se ska alla kunna se den senaste informationen gällande när ett pass kan förväntas vara färdigt, tiderna som anges är uppskattningar utifrån den information som finns i dagsläget.

– Det går inte att få en snabbare tid för att ansöka om en resehandling genom att ringa 11414. Vi fortsätter att göra vårt bästa för att förbättra informationen och tillgängliggöra på polisen.se för att så många svar som möjligt ska finnas där, säger Per Engström.