Flera inbrott när husbilsägare är på semester

Den senaste tiden har det skett flera bostadsinbrott i Uppsala och Västmanland och gemensamt är att de boende har varit på husbilssemester, något som gärningspersonerna med stor sannolikhet har listat ut.

Polisen misstänker att inresta stöldligor ligger bakom inbrotten. Polisens arbetshypotes är att gärningspersonerna uppmärksammar husbilarna när de till exempel färdas på större vägar eller befinner sig på campingar.

I utredningarna som pågår arbetar polisen med informationsinhämtning och spårsäkring. Vidare samverkar polisen i region Mitt med andra polisregioner, då samma typ av inbrott har skett på flera andra platser i Sverige. 

Då polisen misstänker att fler liknande inbrott kommer att begås kan det vara bra att vara extra uppmärksam och meddela sin omgivning om planerade semesterresor.  

Om det finns tillit till grannar kan det vara bra att meddela sina semesterplaner, så de kan hålla lite koll på fordon och personer som rör sig kring bostaden. Fler bra tips är att låta någon vara husvakt eller under tiden för semestern be någon annan att använda parkeringsplatsen som tillhör bostaden, säger Peder Miettinen, brottssamordnare i polisområde Västmanland.

Läs mer: Skydda dig mot bostadsinbrott (polisen.se)

Senaste tidens anmälningar i polisregion Mitt

  •  2022-05-29 - Inbrott bostad Kungsör (PO Västmanland)
  •  2022-06-04 / 2022-06-05 - Inbrott bostad Karlholmsbruk (PO Uppsala)
  •  2022-06-07 / 2022-06-08 - Inbrott bostad Årsta (PO Uppsala)
  •  2022-06-12 / 2022-06-13 - Inbrott bostad Harbo (PO Uppsala)