Flygförbud över Visby under Almedalsveckan

Transportstyrelsen har fattat beslut om att upprätta ett tillfälligt restriktionsområde över Visby. Restriktionsområdet är ett förbud mot luftfart avseende luftrummet över delar av Visby.

Polisen har ansökt om förbudet med stöd av bland annat Luftfartslagen. Beslutet med en längre motivering, detaljer kring höjd och radie samt vissa undantag har hos Transportstyrelsen diarienummer TSL 2022-2968.

Liknande beslut har tagits vid ett flertal tillfällen för luftrummet över Visby. På bilden nedan framgår området som omfattas av beslutet.  Beslutet gäller mellan den 3 juli, klockan 05:00 till den 7 juli, klockan 21:59.

Tillfälligt restriktionsområde luftrum Visby

Tillfälligt restriktionsområde luftrum Visby.