Idag välkomnar polisen 55 polisaspiranter

Den 7 juni börjar 55 polisaspiranter sin praktik i region Mitt. De kommer att tjänstgöra i regionens tre polisområden Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Aspiranterna kommer från polisutbildningen och ska nu göra en sex månader lång aspiranttjänstgöring. Som aspirant tränas aspiranterna i problemorienterat polisarbete samtidigt som de får möjlighet att prova på bredden i yrket och handleds av erfarna poliser som är utbildade för att vägleda dem in i polisyrket.

− Aspiranterna är ett mycket välkommet tillskott till region Mitt. Vi blir successivt fler poliser och stärker den lokala närvaron i lokalpolisområdena och i glesbygden, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Aspiranterna tjänstgör i polisregionen enligt följande fördelning:

Polisområde Gävleborg
14 aspiranter

Polisområde Uppsala
27 aspiranter

Polisområde Västmanland
14 aspiranter

Praktikperioden för polisstudenter pågår i 24 veckor och utgör det sista blocket på polisutbildningen innan examen. Aspiranterna handleds av erfarna poliser i dagligt brottsbekämpande och brottsförebyggande polisarbete.

Vill du bli polis, eller känner du någon som du tycker skulle passa bra? Sök till polisutbildningen året om, läs mer om polisutbildningen och om att Bli polis.