Nationaldagen firas på måndag

Trafikavspärrningar mellan Gamla Stan och Djurgården.

Trafikavspärrningar mellan Gamla Stan och Djurgården. Bild: Polisen

Den svenska nationaldagen högtidlighålls på flera platser i länet under måndagen. I Stockholm avslutas firandet med festtåg från Kungsträdgården klockan 17:30 och därefter en kunglig beriden kortege som båda avslutas vid Skansen.

Med anledning av dessa firanden ska Stockholmspolisen genomföra trafikavspärrningar mellan Gamla Stan och Djurgården under senare delen av eftermiddagen och inledningen av kvällen. Området ska också övervakas av polisens drönare (UAS – unmanned aircraft system) som är utrustade med kamera. 

UAS används som ett komplement till de poliser som arbetar under nationaldagen. Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av trafiken, allmän ordning och säkerhet. Syftet är också att underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott, ge bättre förutsättningar för att på ett effektivt sätt leda och fördela polisiära resurser och öka tryggheten.

Särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i KBL - Kamerabevakningslagen. Beslutet gäller måndagen den 6 juni mellan klockan 10:00-21:00 i ett område som framgår av nedanstående karta. 

För mer information besök nationaldagens hemsida.