NFC tar bort ackrediteringen för några metoder

NFC har valt att inte längre ha metoderna 796 och 797 ackrediterade. Detta innebär att de utlåtanden som grundar sig på nämnda metoder inte kommer att ha Swedac:s ackrediteringsmärke men metoderna kommer fortfarande användas på ett kvalitetssäkrat sätt utanför ackrediteringens omfattning.

Metoderna som det gäller är följande:

  • Standardförfarande för utläsning av ljud från bandburen media, (796)
  • Standardförfarande för utläsning och konvertering av digitalt ljud, (797)

Metoder och standardförfaranden forensiska undersökningar