Nya regler för ljuddämpare från 1 juli 2022

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya regler för ljuddämpare. Ljuddämpare ska inte längre jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition.

Riksdagen har fattat beslut om att vapenlagen (1996:67) ska ändras för att möjliggöra vissa lättnader vid innehav av ljuddämpare. Ändringen innebär att den som har tillstånd att inneha visst skjutvapen även utan särskilt tillstånd får inneha ljuddämpare som passar till vapnet. Förändringen träder ikraft den 1 juli 2022.

De nya reglerna innebär att ljuddämpare inte längre ska jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition.