Nykterhet i fokus när polisen i Stockholm och på Gotland genomför trafikvecka

Under kommande vecka, mellan den 13 och 19 juni, genomför polisen i region Stockholm och Gotland en trafikvecka med fokus på nykterhet.

– Arbetet kommer att ske genom synliga trafikkontroller och genom dold övervakning och syftet är att få en säkrare trafikmiljö. Generellt kan man säga att ungefär en tredjedel av alla dödsolyckor i trafiken är relaterade till alkohol och eller droger, säger Thomas Forsberg som är chef på trafiksektionen i Stockholm. 

Polisen arbetar aktivt med nollvisionen som innebär att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Polisen stoppar och kontrollerar dagligen onyktra förare i trafiken och i många fall beror detta på uppmärksamma medborgare som ringer polisen.

När polisen upptäcker en förare som är påverkad av alkohol och droger erbjuds denne kontakt med vården. Detta är en del i metoden SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken), som är ett samarbete mellan flera myndigheter i syfte att erbjuda stöd till misstänkta rattfyllerister, där det då erbjuds samtal med vården inom 24 timmar.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet engagerar flera myndigheter och organisationer. Vi hjälps alla åt för att öka tryggheten i trafikmiljön.

Trafiksäkerhetsveckan är en av många trafikveckor som polisen genomför varje år.

Läs mer på sidan: Trafik -  polisens arbete