Nytt forensiskt standardförfarande driftsatt

Det nya standardförfarandet har beteckningen 1872 och handlar om 3D-positionering från bild. Det driftsattes i maj 2022.

Sedan tidigare kan platser dokumenteras i 3D med hjälp av laserskanning. Den undersökningen benämns L71, brottsplatsvisualisering i 3D, och bygger på nationellt standardförfarande för markbunden 3D-laserskanning. Syftet med det nya standardförfarandet 3D-positionering från bild är att besvara frågan om var ett objekt – till exempel en person eller ett fordon – som syns i ett bildmaterial, egentligen har befunnit sig. Genom att beräkna objektets position kan det sedan presenteras i en 3D-avbildning av platsen.

Det nya standardförfarandet inkluderar metodbeskrivning (nr. 1371) för estimering av 3D-position med verktyget P3KA.

Metoder och standardförfaranden forensiska undersökningar