Kamerabevakning med UAS på Cityfestivalen – andra drönare förbjuds i området

Kartbild flygförbud

Kartbild flygförbud Bild: Polisen

Som en del i det brottsförebyggande arbetet under Västerås Cityfestival 2022 kommer Polismyndigheten att kamerabevaka områdena Fiskartorget och Vasaparken.

Kamerabevakningen sker genom flygning med UAS (drönare) mellan klockan 17:00 och 01:00 torsdag 30/6, fredag 1/7 och lördag 2/7. Bevakning kommer endast att ske av allmänna ytor.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder i området.

Vidare har Transportstyrelsen beslutat om tillfälligt restriktionsområde över delar av Västerås City:

Transportstyrelsen beslutar om upprättande av tillfälligt restriktionsområde över delar av Västerås City i enlighet med Polismyndighetens ansökan med anledning av cityfestivalen i Västerås.

Flygning inom området medges ej med drönare och modellflyg. 

Undantagna från restriktionen är drönare från Polismyndigheten.

Område VÄSTERÅS CITY

0593730N 0163401E - 0593625N 0163454E - 0593539N 0163051E

0593721N 0163037E - 0593730N 0163401E.

Tid

2022-06-30 kl. 10:00 till  2022-07-03 kl. 03:00 UTC

Läs mer: Drönare (polisen.se)

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter