Polisen vidtar åtgärder efter flera bränder i Köping

Polisen i Köping vidtar flera åtgärder efter den senaste tidens anlagda bränder.

Ett 15-tal anmälningar om anlagda bränder från mitten av juni fram tills idag utreds just nu av polisen i Köping. Bränderna har bland annat anlagts i containrar, soprum och buskage i ett område kring Elund och Östanås. Ingen person har skadats till följd av bränderna.

Polisen misstänker att samma gärningsperson eller gärningspersoner har anlagt bränderna som rubriceras som skadegörelse genom brand eller mordbrand.

Polisen ser allvarligt på händelserna och genomför just nu flera åtgärder för att gripa den eller de som utfört brotten.

– Det torra vädret ökar risken för att en brand sprider sig och i värsta fall kan det orsaka stora egendomsskador eller fara för liv och hälsa, säger Johan Thalberg, presstalesperson polisen Västmanland.

Enligt lag döms den som anlägger en brand som innebär fara för liv, hälsa eller omfattande förstörelse för mordbrand till fängelse i lägst två och högst åtta år.

Parallellt med utredningsarbetet som pågår arbetar polisen trygghetsskapande genom högre närvaro på olika platser. Vidare används andra arbetsmetoder som polisen av taktiska skäl inte kan lämna information om.

– Det jag kan säga är att vi fortsatt kommer ha resurser som ägnar tid och fokus åt utredningarna och att brottsförebygga nya bränder.

Polisen har få eller inga vittnesiakttagelser från brottsplatserna då bränderna anlagts på nätter eller tidiga morgnar när personer vanligtvis inte rör sig ute.

– Trots lite information pågår ett intensivt arbete med de spår som finns i utredningen.

– Bedömningen är att det finns fortsatt risk för fler anlagda bränder, därför är det viktigt att vi utöver vår egen insats får allmänhetens hjälp att lösa brotten.

Polisen söker dig som kan ha gjort iakttagelser i samband med de aktuella händelserna. En uppgift som du bedömer som ointressant kan för utredningen vara värdefull och polisen är högst angelägna om att få in all typ av information.

Tips lämnas till 114 14 eller Tipsa polisen. Om det gäller pågående brott så ring alltid 112.