Rapport: Neobanker attraktiva för kriminella aktörer

Finanspolisens rapport visar att neobanker och deras tjänster är attraktiva för kriminella aktörer som utnyttjar dessa för att tvätta sina svarta pengar eller för att finansiera allvarlig och grov brottslighet, såsom finansiering av terrorism.

En neobank kan enkelt beskrivas som en helt digital bank där användaren kan utföra alla sina tjänster via en mobilapp eller genom ett webbgränssnitt. Digitaliseringen av ekonomin gör att efterfrågan och utbudet av dessa banker växer, idag finns ungefär 250 sådana företag globalt. Det är sannolikt att neobanker är en växande verksamhet där kriminellas användning i penningtvättsupplägg kommer att öka framgent och följa den allmänna tekniska utvecklingen.

Betalinstitut, e-pengainstitut och en del banker benämns ofta som neobanker. Neobank är inte en juridisk term, betydelsen av ordet är ”ny bank”, där neo står för nytt/modifierat på latin. Utvecklingen inom området går mot att neobankerna utökar sina erbjudanden genom nya licenser, uppköp av andra bolag eller via samarbeten med andra bolag. Flera neobanker går även längre och skaffar sig en egen banklicens. De fortsätter dock att platsa in i benämningen neobanker. Flertalet neobanker har en kundbas även utanför det land där de har sin registrering.

Neobanker kan erbjuda många tjänster och produkter som en traditionell bank gör, men har ofta smidigare och mer användarvänliga lösningar än vad traditionella banker har. Detta har medfört att neobanker blivit attraktiva på den finansiella marknaden, och framväxten av neobanker har ökat under senare år.

Neobanker och deras tjänster är dock också attraktiva för kriminella aktörer som utnyttjar dessa kanaler för att tvätta sina svarta pengar eller för att finansiera allvarlig och grov brottslighet, såsom finansiering av terrorism.

Transaktioner via neobanker är smidiga, snabba och gränsöverskridande, samtidigt som det finns möjlighet för kriminella aktörer att utnyttja konton hos neobanker för att agera dolt samt handla med och konsumera kryptovalutor.

Underrättelser vittnar om kriminella aktörer som flitiga användare av neobanker. Totalt 39 procent av de personer som blivit inrapporterade av både neobanker och traditionella banker förekommer i andra typer av underrättelser med kopplingar till grov och organiserad brottslighet. Till stor del rör det kriminella grupperingar i utsatta områden som är aktiva i narkotika- och våldsbrottslighet.

Neobanker