Snabb förstärkning ett av verktygen mot den grova våldsbrottsligheten

Polisen i region Syd kan snabbt förflytta resurser mellan polisområdena för att förstärka det lokala arbetet.

Erfarenheterna från operation Rimfrost visade tydligt att en ökad regional handlingskraft, där flyttbara resurser finns tillgängliga för att arbeta mot den lokala problembilden, är en avgörande framgångsfaktor i arbetet mot den grova brottsligheten. När operation Rimfrost avslutades fattade polisregion Syd därför beslut om att fortsätta stärka den operativa förmågan genom att samordna och koordinera arbetet i en gemensam struktur och med resurser som snabbt kan flyttas över den geografiska ytan. Strukturen har sedan dess varit en integrerad del i arbetet mot den grova brottsligheten i regionen och hanteras i ett regionalt driftcenter (RDC).

- Arbetet innebär bland annat att vi snabbt kan förstärka det lokala arbetet med mer resurser på den plats i regionen där behovet är som störst just nu. Det kan vara för att arbeta brottsförebyggande i kriminella konfliktmiljöer och kyla ner en akut situation eller för att öka närvaron och skapa trygghet när det har skett ett allvarligt våldsbrott, säger biträdande regionpolischef Jarl Holmström.

Under 2022 har 52 skjutningar inträffat i polisregion Syd (t.o.m. 15 juni). Ett omfattande arbete mot den grova brottsligheten utförs lokalt och regional förstärkning har under året skickats till bland annat Kristianstad, Växjö och Kalmar för att intensifiera arbetet ytterligare. I februari greps en 19-årig man i Kalmar misstänkt för grovt vapenbrott och förberedelse till mord i samband med en kontroll.

- Tack vare att vi hade större närvaro på olika platser i Kalmar med anledning av flera tidigare våldshändelser kunde vi förhindra att ytterligare ett mord inträffade. Det visar att vi får effekt genom att kunna vara snabbfotade och använda resursförstärkningen där den gör mest nytta, som ett komplement till det lokala arbete som är grunden i allt vi gör.

Strukturen med snabb förflyttning av resurser används främst i arbetet mot den grova brottsligheten, men kan också användas för att arbeta mot olika typer av brottstendenser som till exempel åldringsbrott.

Operation Rimfrost

I november 2019 fattade Polismyndigheten beslut om att inleda en nationell särskild händelse för att på kort sikt bryta utvecklingen gällande skjutningar och sprängningar. Den nationella särskilda händelsen avslutades i juni 2020, men fortsatte i polisregion Syd fram till september samma år.