Sofielund i Malmö får medborgarlöfte

Polisen vill få bort södra Sofielund/Seved från listan över särskilt utsatta områden och ska arbeta aktivt med det genom ett medborgarlöfte som polis, Malmö stad och fastighetsägare ger till invånarna i området.

Medborgarlöftet som även gäller delar i norra Sofielund har föregåtts av ett antal medborgardialoger där polisen pratat med boende om hur de upplever sitt område och vad som behöver förbättras. Polisens, kommunens och fastighetsägares lägesbilder har också legat till grund för löftet.

- Sofielund har haft en positiv utveckling under de senaste åren, men vi behöver göra mer för att öka tryggheten. Medborgarlöftet kommer att märkas genom en satsning på brottsförebyggande åtgärder. Vi kommer att jobba på att bygga förtroende bland ungdomar och ha hög polisär närvaro på platser där vi vet att ungdomar samlas och det finns öppen narkotikaförsäljning, säger kommunpolis Tobias Bråhammar.

– Vi vill bidra med det vi kan, för att de som bor i området ska känna sig trygga. I Sofielund ska vi göra ännu mer för att motverka nedskräpningen och ta bort klotter på gator och torg, säger Andy Roberts, avdelningschef vid fastighets- och gatukontoret i Malmö.

- Sofielunds medborgarlöfte är en i raden av samverkansformer som Malmö stad har tillsammans med polisen i ett förebyggande syfte. Den här gången har löftet tagits fram tillsammans med barn och unga i området. Barn i grundskolorna har tillsammans med socialtjänst, polis och fritid (SSPF) fått möjlighet att uttrycka sina åsikter om sin närmiljö. På detta vis kommer socialtjänstens aktiva insatser att bli mer tydliga i Sofielund, säger Anna von Reis, avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

För att skapa en stabil samhällsutveckling tar medborgarlöftet fasta på den kunskap, erfarenhet och engagemang som redan finns i Sofielund. Civilsamhället är mycket aktivt i området. Deras delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är avgörande för att området ska bli en tryggare plats.

- BID processen har gett en positiv utveckling i området och inte minst i Södra Sofielund/Seved. Vi har dock fortfarande kvar en del utmaningar och för att klara detta och lyfta området från listan över särskilt utsatta områden är medborgalöftet en viktig del. Det här kommer att stärka trivseln och tryggheten ytterligare, säger Hjalmar Falck, verksamhetschef för Fastighetsägare BID Sofielund och BID Möllevången

I sommar omvandlar fastighets- och gatukontoret Sevedsplan till ett sommartorg som ska göra platsen mer trivsam att umgås på. Sommartorgets utformning har boende och föreningar i området bidragit till genom dialoger och workshops.

Kontakt

Tobias Bråhammar, kommunpolis vid lokalpolisområden Malmö Norr. Telefon 073-348 33 66

Andy Roberts, avdelningschef för avdelningen för offentlig miljö vid fastighets- och gatukontoret i Malmö. Telefon 073-348 33 28

Hjalmar Falck, verksamhetschef för BID Malmö (Boende, Integration, Dialog), Telefon 073-383 53 51

Fakta

Medborgarlöften finns över hela landet och syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mellan polis, kommun och andra aktörer. Tidigare medborgarlöften i Malmö har bland annat lett till starkare lokal närvaro och att barn och unga engagerats i frågor som berör dem.