Susanne Hagström Rosenqvist ny regionpolischef i region Syd

Susanne Hagström Rosenqvist

Susanne Hagström Rosenqvist

Rikspolischefen har nu utsett Susanne Hagström Rosenqvist som ny regionpolischef i region Syd. Susanne tillträder sin tjänst den 1 juli 2022.

– Jag är mycket glad över att utse Susanne Hagström Rosenqvist till ny regionpolischef i Syd. Susanne har en stor förmåga att tänka långsiktigt, nytt och framåt. Hon är dessutom en mycket uppskattad chef och ledare, och jag är övertygad om att hon kommer att fortsätta den positiva utvecklingsresa som region Syd redan påbörjat. Susanne kommer också att berika vår nationella strategiska ledningsgrupp på ett värdefullt sätt, säger rikspolischef Anders Thornberg.

– Jag känner mig mycket hedrad och stolt över att ha fått förtroendet att leda regionen under de kommande åren. Det är svårt att tänka sig ett finare uppdrag än att verka för att stärka medborgarnas trygghet och säkerhet. Jag har varit en del av region Syd under de senaste åren och ser mycket fram emot att tillsammans med chefer och medarbetare fortsätta vår gemensamma resa, säger Susanne Hagström Rosenqvist, idag polisområdeschef i polisområde nordvästra Skåne.

Susanne har tidigare arbetat som polisområdeschef i södra Skåne, arbetat som tillförordnad stabschef på länspolismästarens kansli i Polismyndigheten i Skåne och som strategisk chef inom Kriminalvården. Susanne har en bakgrund som jurist.

Susanne Hagström Rosenqvist tillträder som regionpolischef i region Syd den 1 juli men går in som tillförordnad regionpolischef från och med 13 juni 2022.

Rekrytering av ny polisområdeschef till polisområde nordvästra Skåne kommer att påbörjas i närtid.

Susanne Hagström Rosenqvist förordades enhetligt av Nämnden för beredning av anställningsärenden. Arbetstagarorganisationerna är eniga med rikspolischefens beslut.

Susanne Hagström Rosenqvist finns tillgänglig för media i polishuset i Helsingborg från kl 15.00 idag onsdagen den 1 juni.