Tillfällig kamerabevakning i Mantorp 16-19 juni

Polisen i Motala har beslutat att använda UAS (drönare) på Mantorp Park 16-19 juni, i enlighet med kamerabevakningslagen.

Kamerabevakningen omfattar inte upptagning av ljud.
Polisen använder UAS, en obemannad flygfarkost med kamera, som ett komplement till polisnärvaro. Syftet är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, eller att utreda och lagföra brott.

 

Kontakt för media

 Mattias Granqvist, chef lokalpolisområde Motala, Telefon 010-56 654 52

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Den som hanterar UAS får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.