Tillfälligt flygförbud under Sweden Rock Festival 2022

Karta över restriktionsområdet.

Transportstyrelsen har beslutat om ett tillfälligt förbud mot luftfart i Norje under Sweden Rock Festival. Förbudet gäller från klockan 10.00 den 8 juni till klockan 24.00 den 12 juni.

Transportstyrelsen har efter ansökan från Polismyndigheten beslutat om förbud mot luftfart (tillfälligt restriktionsområde) i Norje under Sweden Rock Festival för tiden den 8 juni 2022 klockan 10.00 till den 12 juni 2022 klockan 24.00 lokal tid. (UTC 2022-06-08 kl.10.00 – 2022-06-12 kl.24.00 UTC).

Området har formen av en cirkel med mittpunkten 560700N 0144046E och radien 1,5 NM. Höjden för området är från marken upp till 1 500 fot över havsytan (AMSL).

Restriktionerna gäller alla luftfartyg inklusive RPAS/UAS, skärmflyg och modellflyg. Beslutet medger dock vissa undantag, till exempel för polisflyg, ambulansflyg, kustbevakning och reguljärt flyg till/från Ronneby Airport.

Den som exempelvis flyger drönare är skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Överträdelse mot flygförbudet (restriktionsområdet) kan medföra böter.

Syftet med restriktionsområdet under Sweden Rock Festival är att det ska medföra att säkerheten tryggas för arrangemanget samt att maximera polisens förmåga att övervaka arrangemanget utan störning från andra luftfartyg. Polisen kommer att flyga UAS/drönare inom området.