Tillfälligt flygförbud under World RX of Sweden i Höljes 2022

Karta över område med flygförbud under World RX of Sweden i Höljes

Transportstyrelsen har beslutat om ett tillfälligt förbud mot luftfart i World RX of Sweden i Höljes. Förbudet gäller från klockan 17.00 den 30 juni till klockan 16.00 den 3 juli.

Transportstyrelsen har efter ansökan från Polismyndigheten beslutat om förbud mot luftfart (tillfälligt restriktionsområde) i Höljes under World RX of Sweden för tiden den 30 juni 2022 klockan 17.00 till den 3 juli 2022 klockan 16.00 lokal tid. (UTC 2022-06-30 kl.15.00 – 2022-07-03 kl.14.00 UTC).

Området har formen av en cirkel med mittpunkten 605538N 0123238E och med radien 2NM. Höjden för området är från marken upp till 2 500 fot över havsytan (AMSL).

Flygning inom området medges ej. Restriktionen gäller även drönare, modellflyg samt IFR-skolflygning.
Beslutet medger dock vissa undantag, till exempel för polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning och SAR med uppdrag inom området.

Den som exempelvis flyger drönare är skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Överträdelse mot flygförbudet (restriktionsområdet) kan medföra böter.

Syftet med restriktionsområdet under World RX of Sweden i Höljes är att det ska medföra att säkerheten tryggas för arrangemanget samt att maximera polisens förmåga att övervaka arrangemanget utan störning från andra luftfartyg. Polisen kommer att flyga UAS/drönare inom området.