Trygghet i Malungs centrum i sommar

Katarina Ragnewall, chef för lokalpolisområde Mora och Hans Unander, kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälens kommun i ett fotomontage med Grönlandstorget i Malung som bakgrund.

Kommunen ska arbeta brottsförebyggande i centrala Malung tillsammans med polisen för att få en tryggare miljö, bland annat i Grönlandsparken.

Vid flera tillfällen har faciliteter i Grönlandsparken drabbats av skadegörelse som har hindrat besökarna att nyttja faciliteterna. Även några av skolorna i Malung har vid flera tillfällen utsatts för skadegörelse.

Skadegörelsen leder till att besökare inte kan nyttja till exempel lekparken i Grönlandsparken och att anställd och elever i skolorna drabbas.

Under sommaren ska därför kommunen och polisen tillsammans öka synligheten i centrum och vid skolområdena.

– Genom det här arbetet med högre närvaro vill vi åstadkomma ökad trygghet och att de som stör den allmänna ordningen i centrum ska förstå att deras beteende inte är okej, säger Hans Unander (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Vi har ett gott samarbete med Malung-Sälens kommun och det här är ett led i att ytterligare förstärka samarbetet om att skapa trygghet för medborgarna i kommunen, säger Katarina Ragnewall, chef för lokalpolisområde Mora.