UAS-bevakning i Nykvarns kommun

 • Karta över Bommersvik
  Område kring Bommersvik som bevakas med UAS Bild: Polisen
 • Karta över Nykvarn
  Område i Nykvarn som bevakas med UAS Bild: Polisen
1/2

Följande områden kommer att kamerabevakas med Unmanned Aerial Systems (UAS, s.k. drönare) den 14 juni 2022 med anledning av Nordiskt ministermöte. 

 • Området runt Bommersvik i Nykvarns kommun, kl 10.00 till 22.00.  
 • Området kring följande adresser i samhället Nykarn: Tallbacksvägen, Brokvarnsvägen, Timotejvägen, Rågvägen, Klövervägen, kl. 16.00 till 20.00. 

Bestämmelser som beslutet grundas på

 • 2 § polislagen (1984:387).
 • 2 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177).
 • 2 kap. 1 § lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.
 • 2, 8, 9 och 14 a och b §§ kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL.

Ändamålet med bevakningen

Syftet med aktuell kamerabevakning är att förebygga, förhindra och upptäcka brott, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar.

Bildmaterialet bevaras under maximalt 62 dygn. Därefter raderas bildmaterialet om det inte exporterats för att t.ex. ingå i en förundersökning. Polismyndigheten behandlar inte det inspelade materialet för något ändamål som är oförenligt med det som materialet samlades in för.

Tillgång till bildmaterialet från kamerabevakningen kommer inte att ges till fler personer än vad som behövs för att bevakningen ska kunna bedrivas.

För mer information om Polismyndighetens behandling av personuppgifter vänligen kontakta registrator.stockholm@polisen.se