Kamerabevakning i Skärholmen 5 juni

Den 5 juni kommer Skärholmen centrum att bevakas med hjälp av drönare (Unmanned Aircraft System).

Beslutet gäller med anledning av en allmän sammankomst söndagen den 5 juni 2022. Området kommer att kamerabevakas från klockan 11.00 till dess att insatsen avslutas.

UAS används som ett komplement till de poliser som arbetar i insatsen. Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet. Syftet är också att underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott, ge bättre förutsättningar för att på ett effektivt sätt leda och fördela polisiära resurser och öka tryggheten.

Särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.