200 företag kontrollerade i nationell insats mot arbetslivskriminalitet

Över 200 företag har kontrollerats i en myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Myndigheterna avslöjade farliga arbetsplatser och misstänkt svart arbetskraft på byggen och restauranger.

De senaste två veckorna har Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket gjort oanmälda kontroller i branscher där anställda riskerar att utsättas för arbetslivskriminalitet. De flesta inspektioner gjordes inom bygg, restaurang och bilvård runtom i landet.

Myndigheterna kontrollerade ett 60-tal restauranger, varav ett flertal vid en insats i Halland. Vid restaurangerna upptäcktes en hel del brister i arbetsmiljön och misstänkt svartarbete. Polisen omhändertog flera personer som inte hade rätt att arbeta eller vistas i landet, anmälde företagare för brott mot utlänningslagen och upprättade en anmälan om människoexploatering i ett ärende.

Inom byggbranschen hade myndigheterna särskilt fokus på byggboomen i norra Sverige. I Kiruna och Gällivare pågår stora byggprojekt som hänger samman med flytten av Kiruna respektive Malmberget. Arbetsmiljöverket kontrollerade där ett 40-tal byggföretag, varav hälften hade säkerhetsbrister. Hittills har Arbetsmiljöverket ställt krav på cirka 30 företag att rätta till olika brister.

Bland exemplen finns byggnadsarbetare som jobbade på hög höjd utan eller med bristfälliga fallskydd. De exponerades för farligt asbestdamm och kvartsdamm utan att ha rätt skyddsutrustning, använde olika maskiner utan skydd och utsattes för rasrisk. En del fallrisker var så allvarliga att de ledde till omedelbara förbud mot arbete. Ett tiotal företag i Kiruna och Gällivare riskerar sanktionsavgifter.

– Det påverkar tyvärr säkerheten när det är många olika underleverantörer med inhyrd personal och dålig samordning. Vi ser också företag som tummar på säkerheten och låter personalen arbeta på höga höjder utan skydd om de skulle falla. Det är oacceptabelt, dessa företag riskerar sina arbetares liv, säger Nadja Lukin, sektionschef på Arbetsmiljöverkets region nord.

Skatteverket kontrollerade personalliggarna, där de som arbetar på byggena ska skrivas in för att motverka att svart arbetskraft används. Ett flertal företag riskerar nu att få betala kontrollavgift.

– Vi upptäckte att det fanns personer som inte var inloggade i personalliggaren. Det kan vara en indikation på svart arbetskraft och att löner inte redovisas, det här är något vi utreder vidare efter besöken, säger David Kunze, skattehandläggare på Skatteverket.

Sammanlagt kontrollerades drygt 70 byggföretag runtom i landet. I femton fall upptäcktes utländsk personal som inte var anmälda som utstationerade i Sverige. 

Arbetslivskriminalitet – myndighetsgemensamma kontroller.

Fakta om regeringsuppdraget mot arbetslivskriminalitet

Nio myndigheter samarbetar för att bekämpa arbetslivskriminaliteten: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Det handlar om att stoppa företag som medvetet fuskar, bryter mot regler och ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet. Sedan 2018 har myndigheterna gjort drygt 7 000 gemensamma kontroller. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.