Anmälan upprättad i samband med upploppen under påsken

Polisen har gjort en anmälan för att utreda om det inom de fyra kategorierna personlig utrustning, fordon, metoder samt organisation/ledning kan ha förekommit brister som utgör brott.

Efter upploppen under påsken har 340 olycksfall och tillbud rapporterats i polisens system för anmälan av olycksfall och tillbud. Av dessa anmälningar har 186 händelser, varav 113 olycksfall och 73 tillbud, klassificerats som allvarliga eller mycket allvarliga i arbetsmiljöhänseende. Arbetsgivaren kommer inom ramen för sitt arbetsmiljöansvar att verkställa utredningar.

På uppdrag av rikspolischefen har nu även en anmälan gjorts för prövning om de beskrivna gärningarna och deras konsekvenser kan utgöra brott under allmänt åtal.

– Utifrån de anmälningar som inkommit och övriga omständigheter är det viktigt att få till stånd en prövning av om brott har begåtts. En sådan prövning säkerställs genom den anmälan som nu har gjorts. Vårt yrke är inte riskfritt, men våra medarbetare ska kunna känna sig trygga med att de har en adekvat utrustning och rätt förutsättningar i form av metoder och utbildningar för att kunna utföra sitt uppdrag, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Anmälan har skickats in till avdelningen för särskilda utredningar.

Efter upploppen har polisen även inlett två utvärderingar som ska syfta till att utveckla och förbättra verksamheten.