Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Kamerabevakning och risk för trafikstörningar i samband med fotboll den 26 maj

  • Karta över Johanneshov
    Det område i Johanneshov som kan komma att kamerabevakas med UAS. Bild: Polisen
  • Karta över Södermalm
    Det område på Södermalm som kan komma att kamerabevakas med UAS. Bild: Polisen
  • Karta över Kungsholmen
    Det område på Kungsholmen som kan komma att kamerabevakas med UAS. Bild: Polisen
1/3

Torsdagen den 26 maj spelas en fotbollsmatch på Tele2 Arena i Stockholm med avspark klockan 15.00. Det finns därför risk för trafikstörningar och polisen har beslutat om tillfällig bevakning med UAS.

Många personer kommer samtidigt att ta sig till arenan vilket innebär risk för trafikstörningar och trängsel i kollektivtrafiken. Polisen i Stockholm kommer att ha personal för att underlätta framkomligheten, förebygga ordningsstörningar och ingripa mot brott. Polisen kommer även att stötta arrangören i dess ansvar vid arenan och under arrangemanget. Polisen arbetar tillsammans med arrangören för att värna om en positiv stämning och gemensamt skapa goda förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang utan våld och ordningsstörningar.

Vid insatsen den 26 maj kommer polisen att använda UAS (Unmanned Aircraft System, system för obemannade flygfarkoster) i brottsförebyggande syfte på flera platser i Stockholm. Kamerabevakning med UAS sker för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. Ett annat syfte är att på ett effektivt sätt kunna lösa störningar i trafiken.

Se bifogade kartor ovan för övervakade områden. Särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i kamerabevakningslagen.