Centrum i fokus för nytt medborgarlöfte i Borås

Ökad polisiär närvaro i Borås centrum och tätare samverkan mellan polis och näringsidkare. Det är fokus för polisen i det nya medborgarlöftet.

Borås centrum behöver prioriteras i trygghetsarbetet. Det har framkommit inom ramen för lokalpolisområde Borås och stadens regelbundna lokala samverkan.

– Resultaten från våra dialoger med medborgarna visar också att vi behöver göra centrum ännu tryggare, säger Nadim Ghazale, kommunpolis i Borås.

För att öka tryggheten och minska brottsligheten i centrum lovar vi därför följande:
- Ökad polisnärvaro i centrum (Polis)
- Ökad polisiär synlighet på krogar och vid vissa utpekade otrygga platser (Polis)
- Näringsidkare erbjuds informationsträffar om hur brott kan förebyggas. (Polis, Borås Stad & Borås City)
- Den brottsförebyggande metoden ”Effektiv samordning för trygghet” introduceras i centrum. (Borås Stad, Polis, Borås TME)
- Aktivt arbete för att hyra ut lediga lokaler och för ett bredare utbud av etableringar (Centrumfastigheter i Borås)
- Arbete för ökade flöden i centrum (Borås City, Borås TME)
- Arbete för ett ökat operativt samarbete mellan samverkansaktörer (Västtrafik, Nobina, Borås Stad, polis, med flera)

Polisen och Borås stad har sedan tidigare en gemensam samverkansöverenskommelse för perioden 2021–2023. Medborgarlöftet är ett komplement till denna.

Löftet gäller från den 1 juni 2022 till och med den 31 december 2023.