Den allmänna sammankomsten vid Fiskartorget i Västerås är avslutad

Polisen summerar den allmänna sammankomsten: enligt vår bedömning var det runt 200 personer på platsen, det fanns störningsmoment vilka lugnades ned genom samtal med poliser och besökare.

Fyra omhändertaganden med stöd av polislagens 13 §, en person för berusning, två personer är gripna för förberedelse och försök till grov misshandel genom stenkastning. De gripna bar på stenar och en av dem kastade en sten innanför det område som polisen hade spärrat av. Nu vidtar utredningsåtgärder kring den gripna och åklagare kommer att underrättas under kvällen.

Det förebyggande arbetet som har bedrivits av polisen tillsammans med samverkanspartners har varit bra ur ett brottsförebyggande perspektiv. Arbetet har inneburit att informera och samtala med boende i Västerås om grundlagsskyddade fri- och rättigheter där yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet ingår.

Polisen vill framföra ett tack till alla som har hjälpt till med samverkan på olika sätt inför den allmänna sammankomsten. Ett särskilt tack riktas till organisationen Flamman från Malmö som söker upp ungdomar för samtal i brottsförebyggande syfte. 

Ytterligare frågor kring den allmänna sammankomsten i Västerås och den som sker i morgon den 14 maj i Uppsala besvaras efter klockan 10:30 i morgon 14 maj av kommunikationsenheten via e-post